Chính sách bảo mật Dafabet

Chính sách bảo mật Dafabet là cơ sở quan trọng trong việc xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Trước khi sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ các chính sách dưới đây. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web hoặc đăng ký, bạn tự đồng ý và chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý hoặc không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web.

Sửa đổi hoặc thay đổi các chính sách

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này bất cứ khi nào cần thiết. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web và ngày hiệu lực sẽ được ghi chú rõ trên trang này.

Tuân thủ pháp lý

Chính sách Bảo Mật này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu, bao gồm Pháp Lệnh Bảo Vệ Dữ Liệu Vương Quốc Anh 1998. Dafabet cũng thường xuyên tham khảo các quy định của EU và Hướng dẫn từ OECD để đảm bảo an ninh thông tin cho mỗi khách hàng.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để nhận diện và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn. Thông tin này bao gồm:

  • Thông tin đăng ký tài khoản như tên, email, số điện thoại và ngày sinh.
  • Thư từ hoặc trao đổi khi bạn liên hệ với chúng tôi.
  • Dữ liệu từ các hoạt động quảng cáo hoặc cá cược của bạn.
  • Tương tác với nhân viên chăm sóc khách hàng.
  • Thông tin này cũng được sử dụng cho mục đích tiếp thị và thông báo về ưu đãi, khuyến mãi và sự kiện.

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật.

An toàn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hiện đại để đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ. Mọi dữ liệu được mã hóa và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi được bảo vệ bởi các công nghệ tường lửa tiên tiến. Tuy nhiên, do tự nhiên của internet, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho mọi thông tin bạn cung cấp. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc này. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn theo yêu cầu hợp lý và có thể phải lưu giữ nó trong một thời gian nhất định theo quy định pháp luật.

Cookies

Người chơi cần nhớ rằng thông tin cá nhân và dữ liệu có thể tự động thu thập và lưu trữ thông qua việc sử dụng Cookies trong quá trình đăng ký. Cookies là những mẩu thông tin nhỏ gửi từ máy chủ web vào trình duyệt web, cho phép thu thập thông tin và xây dựng hồ sơ của người dùng. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện dịch vụ dựa trên mô hình trình duyệt của bạn. Bạn có thể từ chối hoặc chấp nhận Cookies thông qua cài đặt trình duyệt, nhưng việc này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm cá nhân hóa của dịch vụ.

Truy cập dữ liệu và cập nhật

Người dùng có thể gửi yêu cầu về thông tin cá nhân của mình hoặc cập nhật thông tin đã được thu thập bằng cách liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của Dafabet. Chúng tôi cam kết tiết lộ dữ liệu cá nhân và thực hiện các chỉnh sửa theo yêu cầu của người dùng. Chúng tôi cũng giữ quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua trang web của chúng tôi. Đề nghị khách hàng kiểm tra định kỳ các chính sách bảo mật để cập nhật thông tin mới nhất.